IDIOMY

to cross out

Przykład: Information in a column in the source may have been crossed out.
Tłumaczenie: unieważnić, przez przekreślenie