IDIOMY

to hold apart (from sth)

Przykład: They hold apart from each other.
Tłumaczenie: być daleko, trzymać się z dala