IDIOMY

let alone

Przykład: It's tough enough to get along with fellow employees, let alone with their pets.
Tłumaczenie: nie licząc, nie biorąc pod uwagę