IDIOMY

to back out (of sth)

Przykład: She is backing out of her promise.
Tłumaczenie: wycofać się z czego¶, np. z przedsięwzięcia, obietnicy