IDIOMY

by the way

Przykład: By the way, get some food from the kitchen, please.
Tłumaczenie: a propos, przy okazji, przy sposobności