IDIOMY

to tell on

Przykład: This hard work is telling on him.
Tłumaczenie: wywierać wpływ na kogo¶