IDIOMY

to turn over

Przykład: I will turn the matter over.
Tłumaczenie: rozważyć, przemyśleć