IDIOMY

pay one’s addresses to (a lady)

Przykład: He pays his addresses to her.
Tłumaczenie: zalecać się do, umizgiwać się, palić cholewy