IDIOMY

without further ado

Przykład: Here, without further ado, are my favorites.
Tłumaczenie: bez zwłoki, bez ceremonii