IDIOMY

get ahead

Przykład: We have get ahead ourselves for a moment.
Tłumaczenie: robić karierę, wysuwać się na czoło, przechodzić samego siebie