IDIOMY

beat the air

Przykład: He is beating the air.
Tłumaczenie: młócić słomę, trudzić się daremnie