IDIOMY

all and sundry

Przykład: UczSie.pl it’s e-learning for all and sundry.
Tłumaczenie: wszyscy co do jednego, dla wszystkich bez wyjątku