IDIOMY

make amends

Przykład: You should make amends
Tłumaczenie: wynagrodzić straty