IDIOMY

catch me doing that!

Przykład: Catch me doing that!
Tłumaczenie: ani mi się ¶ni