IDIOMY

to let oneself go

Przykład: He let himself go.
Tłumaczenie: dać się ponieść