IDIOMY

to take in

Przykład: She was badly taken in.
Tłumaczenie: oszukać