IDIOMY

to stand out

Przykład: How to stand out from the crowd?
Tłumaczenie: wyróżniać się