IDIOMY

steal sb`s thunder

Przykład: You stole my thunder.
Tłumaczenie: ukraść komuś cały poklask, pozbawić kogoś rozgłosu, wyprzedzając jego działania