IDIOMY

put the cart before the horse

Przykład: He puts the cart before the horse.
Tłumaczenie: robić coś na opak, w złej kolejności