IDIOMY

set the wheels in motion

Przykład: He set the wheels in motion to move his domain to them and pay for their template.
Tłumaczenie: pu¶cić koła w ruch, rozpocz±ć działania które doprowadz± do upragnionego celu