IDIOMY

catch sb's eye

Przykład: How could she catch his eye?
Tłumaczenie: zwrócić czyj±¶ uwagę