IDIOMY

past one`s best

Przykład: I think he`s past his best now.
Tłumaczenie: słabszy, gorszy, z tego powodu, że jest coraz starszy.