IDIOMY

pick sb`s brains

Przykład: Monika wants to pick your brains about computer hardware.
Tłumaczenie: zapytać o radę kogo¶, kto wie więcej od Ciebie, eksperta.