IDIOMY

to give sb free rein

Przykład: The new law gives us free rein to continue developing digital signature technologies.
Tłumaczenie: dawać komu¶ woln± rękę