IDIOMY

a bed of roses

Przykład: Life is not a bed of roses.
Tłumaczenie: życie usłane różami