IDIOMY

step into sb's shoes

Przykład: When his father retires, Błażej will be ready to step into his shoes.
Tłumaczenie: przej±ć po kim¶ stanowisko, pracę.