IDIOMY

learn sth by heart

Przykład: He has to learn all the kings and queens of England by heart to next week.
Tłumaczenie: uczyć się czego¶ na pamięć