IDIOMY

make a meal (out) of sth

Przykład: You've really made a meal of this.
Tłumaczenie: wyolbrzymiać coś, robić z czegoś wielki problem