IDIOMY

be over the hump

Przykład: We're over the hump now.
Tłumaczenie: pokonać trudności