IDIOMY

right away

Przykład: I'll come right away.
Tłumaczenie: natychmiast, zaraz