IDIOMY

to fall flat

Przykład: Her jokes all fell flat.
Tłumaczenie: nie wywoływać zamierzonego efektu