IDIOMY

in the air

Przykład: My plans are still quite in the air.
Tłumaczenie: nierealny, niepewny