IDIOMY

to treat sb to sth

Przykład: The next morning he treated us to breakfast.
Tłumaczenie: częstować kogo¶ czym¶