IDIOMY

to stick out for

Przykład: They stuck out for punishment.
Tłumaczenie: domagać się czegoś, walczyć o coś