IDIOMY

to be above-board

Przykład: Everything she did was always above-board.
Tłumaczenie: postępować jawnie i uczciwie