IDIOMY

out of the way

Przykład: That road will take us out of the way.
Tłumaczenie: nie prowadzący do celu