IDIOMY

to keep something dark

Przykład: He knew all her shady dealings but kept them dark.
Tłumaczenie: zachowywać co¶ w tajemnicy