IDIOMY

to come off

Przykład: The sole has come off my shoe.
Tłumaczenie: odlecieć, odpaść, odłamać się