IDIOMY

by way of

Przykład: Something by way of an explanation.
Tłumaczenie: w rodzaju czego¶