IDIOMY

to work out

Przykład: The bill works out at 20 PLN.
Tłumaczenie: wynosić (pewn± kwotę na rachunku).