IDIOMY

to treat of

Przykład: This lecture treats of the great teacher.
Tłumaczenie: traktować o czym¶, omawiać co¶