IDIOMY

to be down for sth.

Przykład: He was down for a speech.
Tłumaczenie: być na li¶cie uczestników