IDIOMY

to bring oneself to do sth

Przykład: I can't bring myself to be honest with my doctor.
Tłumaczenie: zmusić się do (zrobienia) czego¶