IDIOMY

to pay a visit

Przykład: We'll pay you a visit next month.
Tłumaczenie: składać komu¶ wizytę