IDIOMY

to make out

Przykład: I hope your affairs are making out well.
Tłumaczenie: układać się, przedstawiać się