TESTY Z ANGIELSKIEGO
Sprawdź czy rzeczywiście jesteś tak dobry jak myślisz ?

Przysłówek

Przymiotniki i przysłówki
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Przymiotniki i przysłówki (test 2).
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


So, such, such a
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Quite/rather
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Adjectives and adverbs (54)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Przymiotniki i przysłówki (72)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]