CZASOWNIKI NIEREGULARNE PO ANGIELSKU
Zakuć, zdać, zapomnieć.... nieeee - nie zapominać !
Używa się ich bardzo często i wszystkie formy trzeba znać na pamięć.
Żadnych reguł nie ma !

Język angielski posiada bardzo wiele czasowników nieregularnych. Poniżej przytaczamy najważniejsze czasowniki niererularne, których znajomość jest obowiązkowa do posługiwania się angielskim.

Forma podstawowa

Past simple

Past participle

Tłumaczenie

run

ran

run

biec

plead

pled (US)

pled (US)

błagać

take

took

taken

brać

build

built

built

budować

awake

awoke

awoken

budzić się

wake

woke

woken

budzić się

be

was(were)

been

być

fling

flung

flung

ciskać, rzucać

feel

felt

felt

czuć

read

read

read

czytać

give

gave

given

dawać

tread

trod

trodden

deptać, stąpać

blow

blew

blown

dmuchać, dąć, wiać, wysiąkać nos, rozkwitać

thrive

throve

thriven

dobrze się rozwijać

get

got

got (US gotten)

dostać

beset

beset

beset

dręczyć, prześladować, napastować, oblegać, osaczać

rend

rent

rent

drzeć

split

split

split

dzielić, rozdzielać, rozszczepiać

ring

rang

rung

dzwonić

thrust

thrust

thrust

dźgać, wbić

bite

bit

bitten

gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać

lose

lost

lost

gubić

breed

bred

bred

hodować

go

went

gone

iść

eat

ate

eaten

jeść

ride

rode

ridden

jeździć (np. konno)

feed

fed

fed

karmić, żywić

bid

bade

bidden

kazać, rozkazać komuś

drive

drove

driven

kierować

swear

swore

sworn

kląć, przeklinać

kneel

knelt

knelt

klęczeć

lay

laid

laid

kłaść

put

put

put

kłaść

sting

stung

stung

kłuć, użądlić

swing

swung

swung

kołysać się, machać czymś

dig

dug

dug

kopać, poszukiwać

mow

mowed

mown

kosić

cost

cost

cost

kosztować

steal

stole

stolen

kraść

cut

cut

cut

kroić, ciąć

bleed

bled

bled

krwawić, ulatniać się (o gazie)

buy

bought

bought

kupować, nabywać

shrink

shrank

shrunk

kurczyć się

fly

flew

flown

latać

lie

lay

lain

leżeć

bid (II)

bid

bid

licytować, zaoferować cenę

catch

caught

caught

łapać, złapać, chwycić, złowić

have

had

had

mieć

dwell

dwelt

dwelt

mieszkać

grind

ground

ground

mleć, kruszyć

speak

spoke

spoken

mówić

think

thought

thought

myśleć

string

strung

strung

naciągać

swell

swelled

swollen

napuchnąć, nabrzmiewać

set

set

set

nastawić

teach

taught

taught

nauczać

wind

wound

wound

nawijać, obwijać, zwijać

wear

wore

worn

nosić, mieć na sobie

shoe

shod

shod

obuć

rid

rid

rid

oczyścić, pozbyć się

tell

told

told

opowiadać

light

lit

lit

oświetlać, zapalać

smell

smelt

smelt

pachnieć

burn

burnt

butnt

palić, parzyć, podpalać, spalać się

fit

fit

fit

pasować

saw

sawed

sawn

piłować

write

wrote

written

pisać

spit

spat

spat

pluć

pay

paid

paid

płacić

swim

swam

swum

pływać

lean

leant

leant

pochylać się

bend

bent

bent

pochylić się

sling

slung

slung

podwiesić

show

showed

shown

pokazywać

mistake

mistook

mistaken

pomylić

strew

strewed

strewn

porozrzucać

forsake

forsook

forsaken

porzucać

hang

hung

hung

powiesić

arise

arose

arisen

powstawać, pojawiać się

let

let

let

pozwolić

lend

lent

lent

pożyczać

lead

led

led

prowadzić

spin

spun

spun

prząść, wirować, obracać się

stride

strode

stridden

przekraczać, kroczyć

spell

spelt

spelt

przeliterować

come

came

come

przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać

cling

clung

clung

przylgnąć, przywierać, trzymać się kurczowo

bring

brought

brought

przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się

befall

befell

befallen

przytrafić się, zdarzać się

bind

bound

bound

przywiązywać, związywać, uwiązywać

spoil

spoilt

spoilt

psuć

hurt

hurt

hurt

ranić

hew

hewed

hewn

rąbać

make

made

made

robić

knit

knit

knit

robić na drutach

grow

grew

grown

rosnąć

rise

rose

risen

rosnąć, wzrastać

slit

slit

slit

rozcinać

deal

dealt

dealt

rozdzielać, dotyczyć, traktować

spread

spread

spread

rozkładać, rozpościerać, rozciągać, rozpowszechniać

spill

spilt

spilt

rozlewać

burst

burst

burst

rozrywać, rozsadzać, pękać, wybuchać

tear

tore

torn

rwać, drzeć

throw

threw

thrown

rzucać

cast

cast

cast

rzucać, ciskać, obsadzać, obsadzić

hide

hid

hidden

schować, skrywać

sow

sowed

sown

siać, wysiewać

sit

sat

sat

siadać, siedzieć

leap

leapt

leapt

skakać

spring

sprang

sprung

skakać

creep

crept

crept

skradać się, czołgać się, pełzać, cierpnąć (o skórze)

hear

heard

heard

słyszeć

sleep

slept

slept

spać

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

speed

sped

sped

spieszyć się, pędzić

meet

met

met

spotkać

sell

sold

sold

sprzedawać

stand

stood

stood

stać

shoot

shot

shot

strzelać

shear

shore

shorn

strzyc

seek

sought

sought

szukać

sew

sewed

sewn

szyć

slide

slid

slid

ślizgać się

stink

stank

stunk

śmierdzieć, cuchnąć

sing

sang

sung

śpiewać

shine

shone

shone

świecić, pobłyskiwać, lśnić

weave

wove

woven

tkać, wplatać

break

broke

broken

tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się

sink

sank

sunk

tonąć

shake

shook

shaken

trząść

hold

held

held

trzymać

keep

kept

kept

trzymać, zachować

flee

fled

fled

uciekać, zbiec

learn

learnt

learnt

uczyć się

strike

struck

struck

uderzać

hit

hit

hit

uderzyć, uderzać

prove

proved

proved/proven (US)

udowadniać, wykazać

behold

beheld

beheld

ujrzeć, zobaczyć, spostrzec

fall

fell

fallen

upaść, spadać

strive

strove

striven

usiłować, dążyć do czegoś

fight

fought

fought

walczyć

see

saw

seen

widzieć

know

knew

known

wiedzieć

stick

stuck

stuck

wtykać, przyklejać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

choose

chose

chosen

wybierać, typować

win

won

won

wygrać

wring

wrung

wrung

wykręcać, wyciskać

send

sent

sent

wysyłać

slay

slew

slain

zabijać, powalać

begin

began

begun

zaczynać sić, rozpocząć

forbid

forbade

forbidden

zakazać

bet

bet(betted)

bet(betted)

zakładać się, postawić na coś

freeze

froze

frozen

zamarzać, mrozić

sweep

swept

swept

zamiatać

shut

shut

shut

zamykać

forget

forgot

forgotten

zapominać, zapomnieć

forecast

forecast

forecast

zapowiadać, przepowiadać

mean

meant

meant

znaczyć, oznaczać

find

found

found

znaleźć

bear

bore

borne

znosić

become

became

become

zostawać

leave

left

left

zostawiać, wychodzić

quit

quit

quit

zrezygnować

beget

begot

begotten

zrodzić, spowodować, wywołać

shed

shed

shed

zrzucać z siebie, pozbywać się, tracić (np. włosy)

wet

wet

wet

zwilżać