TESTY Z ANGIELSKIEGO
Sprawdź czy rzeczywiście jesteś tak dobry jak myślisz ?

Rzeczownik

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (test 2)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Rzeczownik/przymiotnik
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Articles and nouns (53)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Przedimki i rzeczowniki
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Gerund/ infinitive (85)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Gerund/ infinitive (86)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]