TESTY Z ANGIELSKIEGO
Sprawdź czy rzeczywiście jesteś tak dobry jak myślisz ?

Różne

Phrasal verbs
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


a/an/the
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


L. poj. i l. mn.
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


For/since
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


can/could/be able
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Kolejność słów
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Comparison
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Comparison 1
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Can/could/could have
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Must / have to / need to
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


to/ -ing 1
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


to/ -ing 2
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


to / -ing 3
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


różne
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Modal verbs
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


-ing and the infinitive
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Who / that / which (64)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Who / that / which (65)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Relative clauses (66)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


- ing and the infinitive (74)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Modals (77)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Active and passive
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Would/should (83)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Would/should (84)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Zdania względne
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Zdania warunkowe (92)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Brakujące słowa (93)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Brakujące słowa (94)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Brakujące słowa (95)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Zdania czasowe
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Zdania czasowe (2)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Różne (96)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Formy czasownika
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Brakujące słowa (100)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Brakujące słowa (101)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]