TESTY Z ANGIELSKIEGO
Sprawdź czy rzeczywiście jesteś tak dobry jak myślisz ?

Przymiotnik

Whose/whom/where
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


- ing, - ed.
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Przymiotniki i przysłówki
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Przymiotniki i przysłówki (test 2).
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


So, such, such a
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Quite/rather
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Superlatives
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Rzeczownik/przymiotnik
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Adjectives and adverbs (54)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


No / none / any (57)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]


Przymiotniki i przysłówki (72)
[ Wybierz poprawną odpowiedź | Uzupełnij luki ]